MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
Statut
Regulamin
Protokoły z sesji Rady Gminy w Cisnej
Stanowiska
Podatki
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Inne
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Podatki
Liczba odwiedzin kategorii: 4077 
 
 Nazwa pozycji Data
opłata administracyjna 2003-07-15
opłata miejscowa 2003-07-15

Załączniki:

 1. Informacja o gruntach - Załącznik do Uchwały IX/46/2015 z 18.11.15
 2. Deklaracja podatek rolny - Załącznik do Uchwały IX/46/2015 z 18.11.2015
 3. Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
 4. Informacja o lasach -Załącznik do Uchwały IX/45/2015 z 18.11.2015
 5. Deklaracja na podatek leśny - Załącznik do Uchwały IX/45/2015 z 18.11.2015
 6. Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
 7. Informacja o nieruchomościach - Załącznik do Uchwały IX/44/2015 z 18.11.2015
 8. Deklaracja na podatek od nieruchomości - Załącznik do Uchwały IX/44/2015 z dnia 18.11.2015
 9. Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
 10. Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej.
 12. Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
 13. Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy .
 14. Indywidualna interpretacja prawa podatkowego z dnia 15 czerwca 2015 r. w zakresie podatku od nieruchomości.
 15. Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Cisnej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.