MENU
WŁADZE BUDŻET
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Oferty inwestycyjne
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Wójt
Liczba odwiedzin kategorii: 11621 
 
Mgr Renata Szczepańska urodzona w Brzozowie, absolwentka historii z wiedzą o społeczeństwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz Podyplomowego Studium Zarządzania w Oświacie i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Egzamin Ministra Skarbu do Rad Nadzorczych.
Działalność społeczna
Członek Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, członek komitetu monitorującego i sterującego Europejskich Funduszy Społecznych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Lepszej Szkoły w Cisnej. Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2001 roku jestem Wójtem Gminy Cisna. To jest właśnie mój sukces, że zarządzam gmina już od 10 lat i zostałam obdarzona zaufaniem społecznym na kolejną kadencję. W rozwoju osobistym dumna jestem ze zdanego w 2009 roku państwowego egzaminu do Rad Nadzorczych. Wciąż realizuję nowe przedsięwzięcia, których oczekują mieszkańcy gminy. Każde osiągnięcie jest dla mnie sukcesem, gdyż ma wartość dla ludzi. Najważniejsze z nich to: budowa Kompleksu Sportowego z zapleczem socjalnym „Moje Boisko Orlik 2012”, powstanie nowych dróg gminnych w miejscowościach: Kalnica, Przysłup, Smerek, Cisna i Krzywe, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wetlinie (środki pozyskano z NFOŚiGW w Warszawie z programu SIDA0, zakup w 2010 roku nowego profesjonalnie wyposażonego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetlinie, a także dalsza modernizacja wodociągu lokalnego w miejscowości Cisna. Marzę o dalszej karierze, o większej możliwości pomagania ludziom i oddziaływania na sferę polityczną regionu.
 
Osoby:
wójt gminy Cisna
Renata Szczepańska
Tel: 13 4686338 w. 21; 603860153
Renata Szczepańska