MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2009
Liczba odwiedzin kategorii: 1290 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 76/2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność gminy.
 2. Zarządzenie nr 77/2009 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009.
 3. Zarządzenie nr 78/2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 4. Zarządzenie nr 79/2009 w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 5. Zarządzenie nr 80/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.
 6. Zarządzenie nr 81/2009 w sprawie ewidencji i sporządzania budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.
 7. Zarządzenie nr 82/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu nieograniczonego zakończonym wynikiem negatywnym.
 8. Zarządzenie nr 83/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w urzędzie gminy Cisna.
 9. Zarządzenie nr 84/2009 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 r.
 10. Zarządzenie nr 86/2009 w sprawie ustalenia miejsc płatnego parkowania pojazdów samochodowych na nieruchomościach mienie komunalne Gminy Cisna.
 11. Zarządzenie nr 87/2009 w sprawie organizacji obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 12. Zarządzenie nr 88/2009 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
 13. Zarządzenie nr 89/2009 w sprawie finansowania odbudowy infrastruktury drogowej w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 14. Zarządzenie nr 90/2009 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
 15. Zarządzenie nr 91/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 16. Zarządzenie nr 92/2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy.
 17. Zarządzenie nr 93/2009 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 18. Zarządzenie nr 94/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Cisna.
 19. Zarządzenie nr 95/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 20. Zarządzenie nr 96/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobrana zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Dołżyca z ujęcia wody będącego własnością Nadleśnictwa w Cisnej
 21. Zarządzenie nr 97/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2009 r.
 22. Zarządzenie nr 98/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 23. Zarządzenie nr 99/2009 w sprawie powołania komisji do odbioru robót odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej finansowanych w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 24. Zarządzenie nr 100/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cisnej.
 25. Zarządzenie nr 101/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 26. Zarządzenie nr 102/2009 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych.
 27. Zarządzenie nr 103/2009 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy.
 28. Zarządzenie nr 104/2009 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Pułkownika Kazimierza Jranka Osmeckiego w Cisnej
 29. Zarządzenie nr 105/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 30. Zarządzenie nr 106/2009 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.
 31. Zarządzenie nr 107/2009 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Biura Obsługi Szkół w Cisnej.
 32. Zarządzenie nr 108/2009 w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywującego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 33. Zarządzenie nr 109/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym.
 34. Zarządzenie nr 110/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 35. Zarządzenie nr 111/2009 w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania.
 36. Zarządzenie nr 113/2009 w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 37. Zarządzenie nr 114/2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż garażu wraz z udziałem w działce.
 38. Zarządzenie nr 115/2009 w sprawie powołania komisji do odbioru robót odbudowy infrastruktury komunalno-sportowej w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 39. Zarządzenie nr 116/2009 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowa kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Cisna.
 40. Zarządzenie nr 117/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.