MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2010
Liczba odwiedzin kategorii: 1593 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 118/2010 w sprawie ustalenia stawki za usługi transportowe w zakresie opróżniania szamb komunalnym samochodem asenizacyjnym.
 2. Zarządzenie nr 119/2010 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Cisna.
 3. Zarządzenie nr 120/2010 w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 4. Zarządzenie nr 121/2010 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2010 rok.
 5. Zarządzenie nr 122/2010 w sprawie ustalenia stawki za usługę czyszczenia kanalizacji samochodem asenizacyjnym.
 6. Zarządzenie nr 123/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych w miejscowości Smerek z ujęcia wody w Smereku.
 7. Zarządzenie nr 124/2010 w sprawie ustalenia stawki za odprowadzenie 1m3 ścieków sanitarnych-bytowych kanalizacji gminnej w miejscowości Cisna.
 8. Zarządzenie nr 125/2010 w sprawie ustalenia stawki za odprowadzenie 1m3 ścieków sanitarnych-bytowych kanalizacji gminnej w miejscowości Wetlina.
 9. Zarządzenie nr 126/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 10. Zarządzenie nr 127/2010 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność gminy.
 11. Zarządzenie nr 128/2010 w sprawie ustalenia miejsc płatnego parkowania pojazdów samochodowych na nieruchomościach stanowiących mienie komunalne Gminy Cisna
 12. Zarządzenie nr 129/2010 w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Cisna
 13. Zarządzenie nr 130/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej.
 14. Zarządzenie nr 131/2010 w sprawie organizacji obsługi informatycznej wyborów uzupełniających do Senatu RP.
 15. Zarządzenie nr 132/2010 w sprawie organizacji obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 16. Zarządzenie nr 133/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
 17. Zarządzenie nr 134/2010 w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 18. Zarządzenie nr 135/2010 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy.
 19. Zarządzenie nr 136/2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP i wyborach Prezydenckich RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 20. Zarządzenie nr 137/2010 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych.
 21. Zarządzenie nr 138/2010 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych ogłoszonych przez Gminę Cisna.
 22. Zarządzenie nr 139/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
 23. Zarządzenie nr 140/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010 roku.
 24. Zarządzenie nr 141/2010 w sprawie powołania gminnego biura spisowego.
 25. Zarządzenie nr 142/2010 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół w Cisnej.
 26. Zarządzenie nr 143/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
 27. Zarządzenie nr 144/2010 w sprawie powołania komisji do odbioru robót odbudowy infrastruktury drogowej finansowanych w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 28. Zarządzenie nr 145/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
 29. Zarządzenie nr 146/2010 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Biura Obsługi Szkół w Cisnej.
 30. Zarządzenie nr 147/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wetlina z przeznaczeniem na parking.
 31. Zarządzenie nr 148/2010 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej i Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie.
 32. Zarządzenie nr 149/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargi ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
 33. Zarządzenie nr 150/2010 w sprawie dokonania zmiany w składzie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 78/2009 Wójt Gminy Cisna z dnia 23.01.2009
 34. Zarządzenie nr 151/2010 w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 35. Zarządzenie nr 152/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
 36. Zarządzenie nr 153/2010 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót zadania pn: "Przystosowanie do funkcji turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Wetlina - budowa parkingu oraz szalet publicznych".
 37. Zarządzenie nr 154/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 38. Zarządzenie nr 155/2010 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru zadania "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cisna - Etap II"
 39. Zarządzenie nr 156/2010 w sprawie opracowania materiałów do projektów budżetu na rok 2011.
 40. Zarządzenie nr 157/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
 41. Zarządzenie nr 158/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 42. Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie powołania lidera NSP 2011 w gminie Cisna
 43. Zarządzenie nr 2/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
 44. Zarządzenie nr 3/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2010.
 45. Zarządzenie nr 4/2010 w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
 46. Zarządzenie nr 5/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
 47. Zarządzenie nr 6/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Dołżyca z ujęcia wody będącego własnością Nadleśnictwa Cisna.
 48. Zarządzenie nr 7/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki odprowadzanie 1 m3 ścieków sanitarnych - bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Wetlina.
 49. Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych w miejscowości Smerek z ujęcia wody w Smereku.
 50. Zarządzenie nr 9/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki odprowadzanie 1 m3 ścieków sanitarnych - bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Cisna.
 51. Zarządzenie nr 10/2010 w sprawie ustalenia stawki za usługi transportowe w zakresie opróżnienia szamb komunalnych samochodem asenizacyjnym.
 52. Zarządzenie nr 11/2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Cisna.
 53. Zarządzenie nr 12/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobrana zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze z ujęcia wody w Majdanie.
 54. Zarządzenie nr 13/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Kalnica.
 55. Zarządzenie nr 14/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobrana zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Cisna.
 56. Zarządzenie nr 15/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobrana zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w m. Cisna z ujęcia, którego właścicielem jest Nadleśnictwo Cisna.
 57. Zarządzenie nr 16/2010 w sprawie ustalenia stawki za usługę czyszczenia kanalizacji samochodem asenizacyjnym.
 58. Zarządzenie nr 17/2010 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej za odbiór na odpadów komunalnych nie segregowanych z terenu Gminy Cisna.