MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2012
Liczba odwiedzin kategorii: 1382 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej za odbiór odpadów komunalnych nie segregowanych i segregowanych z terenu Gminy Cisna
 2. Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Cisna
 3. Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Cisna
 4. Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 5. Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej w UG Cisna i jednostkach organizacyjnych gminy
 6. Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 7. Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu ludzi i środowiska
 8. Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2012 rok
 9. Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji lekarskiej w Lesku
 10. Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkól prowadzonych przez Gminę Cisna
 11. Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Strzebowiska z ujęcia wody w Strzebowiskach będącego własnością Gminy Cisna
 12. Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Dołżyca z ujęcia wody będącego własnością Nadleśnictwa w Cisnej
 13. Zarządzenie Nr 63/a/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzenie ścieków sanitarnych-bytowych do kanalizacji w miejscowości Smerek
 14. Zarządzenie Nr 64 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 15. Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012r
 16. Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieogranicz. na sprzedaż nieruchomości
 17. Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie powłania Komisji do odbioru robót odbudowy infrastruktury drogowej finansowanych w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 18. Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót
 19. Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Cisna i jedostkach organizacyjnych gminy
 20. Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 r
 21. Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie plnowania, organizowania, oceniania szkoleń w których uczestnczą pracownicy Urzędu Gminy Cisna
 22. Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 euro
 23. Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw
 24. Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro
 25. Zarządzenie Nr 75/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 26. Zarządzenie Nr 76/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 r
 27. Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 r
 28. Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie powołania komisji
 29. Zarządzeinie Nr 79/2012 w sprawie ustalenia wartosci kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna
 30. Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie odwołania Dyrektora Biura Obsługi Szkół w Cisnej
 31. Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie korzystania z telefonów stacjonarnych i komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych
 32. Zarządzenie Nr 82/2012 w sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
 33. Zarządzenie Nr 83/2012 w sprawie określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej
 34. Zarządzenie Nr 84/2012 w sprawie udostępnienia informacji publicznej niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej
 35. Zarządzenie Nr 85/2012 w sprawie wzorów wniosków
 36. Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Cisna w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisna oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 37. Zarządzenie Nr 87/2012 w sprawie oceny pracowników i jednostki przez petentów
 38. Zarządzenie Nr 88/2012 w sprawie realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych
 39. Zarządzenie Nr 89/2012 w sprawie powołania Dyrektora Biura Obsługi w Cisnej i wyznaczenia pełnomocników do rachunków bankowych jednostki
 40. Zarządzenie Nr 90/2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru dostawy
 41. Zarządzenie Nr 91/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 r
 42. Zarządzenie Nr 92/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własnośc Gminy
 43. Zarządzenie Nr 93/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012r
 44. Zarządzenie Nr 94/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012r
 45. Zarządzenie Nr 95/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2012 roku
 46. Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Cisna z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 47. Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Cisna z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji kontrolnej
 48. Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwntaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej