MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2013
Liczba odwiedzin kategorii: 990 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Cisna z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 2. Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Cisna z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2013 rok
 3. Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Cisna z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna
 4. Zarządzenie Nr 102/2013 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Cisna z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Cisna w 2013 roku
 5. Zarządzenie Nr 103/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013 roku
 6. Zarządzenie Nr 104/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Strzebowiska z ujęcia wody w Strzebowiskach będącego własnością Gminy Cisna
 7. Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Cisna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzenie 1 m3 ścieków sanitarnych - bytowych do kanalizacji w miejscowości Smerek
 8. Zarządzenie Nr 106/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych w miejscowości Smerek z ujęcia wody w Smereku
 9. Zarządzenie Nr 107/2013 Wójta Gminy Cisna z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzenie 1 m3 ścieków sanitarnych-bytowych do kanalizacji w miejscowości Kalnica
 10. Zarządzenie Nr 108/2013 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej i trybu jej pracy
 11. Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013 roku
 12. Zarządzenie Nr 110/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013 roku
 13. Zarządzenie Nr 111/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego z udziałem Gminy Cisna
 14. Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 15. Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013 roku
 16. Zarządzenie Nr 114/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013 roku
 17. Zarządzenie Nr 115/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
 18. Zarządzenie Nr 116/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 19. Zarządzenie Nr 117/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013 roku
 20. Zarządzenie Nr 118/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 21. Zarządzenie Nr 119/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w Cisnej
 22. Zarządzenie Nr 120/2013 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wartości kwotowej punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna
 23. Zarządzenie Nr 127/2013 Wójta Gminy Cisna z dnia 05.11.2013r. w sprawie powołania sądu konkursowego