MENU
WxDZE BUD浩T
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSΣGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2017
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2016
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2015
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2013
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2012
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2011
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUD浩T GMINY
OGΜSZENIA
NIERUCHOMO列I
KONSULTACJE SPOΒCZNE
ZARZ.ZENIA
UCHWAΧ
Uchwa造 2008
Uchwa造 2009
Uchwa造 2010
Uchwa造 2011
Uchwa造 2012
Uchwa造 2013
Uchwa造 2014
Uchwa造 2015
Uchwa造 2016
Uchwa造 2017
Uchwa造 2018
Uchwa造 2019
OCHRONA 吐ODOWISKA
WYBORY SAMORZ.OWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZ.OWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOST襾NY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwa造 2014
Liczba odwiedzin kategorii: 1242 
 
Za陰czniki:

 1. Uchwa豉 Nr XXXVIII/153/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniaj帷a Uchwa喚 Nr XXVIII/107/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Czas na aktywno嗆 w Gminie Cisna" wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo貫cznej, Dzia豉nie 7.1 Rozw鎩 i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia豉nie 7.1.1 Rozw鎩 i upowszechniane aktywnej integracji przez o鈔odki pomocy spo貫cznej.
 2. Uchwa豉 Nr XXXVIII/154/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniaj帷a Uchwa喚 Nr XXVIII/108/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie upowa積ienia do zaci庵ania zobowi您a oraz zabezpieczenia 鈔odk闚 finansowych w bud瞠cie gminy w latach 2013 - 2015na realizacj projektu "Czas na aktywno嗆 w Gminie Cisna" wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo貫cznej, Dzia豉nie 7.1 Rozw鎩 i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia豉nie 7.1.1 Rozw鎩 i upowszechniane aktywnej integracji przez o鈔odki pomocy spo貫cznej.
 3. Uchwa豉 Nr XXXVIII/155/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zapewnienia pomocy w formie posi趾u, 鈍iadczenia pieni篹nego na zakup posi趾u lub 篡wno軼i albo 鈍iadczenia rzeczowego w postaci produkt闚 篡wno軼iowych, dzieciom do czasu podj璚ia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu uko鎍zenia szko造 ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajduj帷ym si w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy spo貫cznej, kt鏎e w豉snym staraniem nie mog sobie tego zapewni.
 4. Uchwa豉 Nr XXXVIII/156/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os這nowego w zakresie do篡wiania na lata 2014 - 2020 "Ciep造 posi貫k dla dzieci i m這dzie篡".
 5. Za陰cznik do Uchwa造 Nr XXXVIII/156/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. - Program os這nowy w zakresie do篡wiania na lata 2014 - 2020 "Ciep造 posi貫k dla dzieci i m這dzie篡".
 6. Uchwa豉 Nr XXXVIII/157/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na odst徙ienie od obowi您ku przetargowego trybu wydzier瘸wienia nieruchomo軼i.
 7. Uchwa豉 Nr XXXIX/158/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwa造 bud瞠towej Nr XXXVI/151/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 19 grudnia 2013r.
 8. Uchwa豉 Nr XXXIX/159/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna
 9. Uchwa豉 Nr XXXIX/160/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyj璚ia Planu wydatkowania 鈔odk闚 finansowych przeznaczonych na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzia豉nia Narkomanii w roku 2014
 10. Uchwa豉 Nr XXXIX/161/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia plan闚 pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Bud瞠tu i Finans闚, Komisji ds. Rolnictwa, Le郾ictwa, Ochrony 字odowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Spo貫cznej, Spraw Socjalnych, O鈍iaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu
 11. Uchwa豉 Nr XL/162/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2014 roku.
 12. Uchwa豉 Nr XL/163/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego.
 13. Uchwa豉 Nr XL/164/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie funduszu so貫ckiego na rok bud瞠towy 2015.
 14. Uchwa豉 Nr XL/165/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyj璚ia Rocznego Programu Wsp馧pracy Gminy Cisna z organizacjami pozarz康owymi oraz podmiotami prowadz帷ymi dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego na 2014r.
 15. Uchwa豉 Nr XL/166/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna.
 16. Uchwa豉 Nr XL/167/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowi您kowego wymiaru godzin zaj耩 specjalisty terapii pedagogicznej, logopedy i psychologa udzielaj帷ych pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szko豉ch i przedszkolach dla kt鏎ych organem prowadz帷ym jest Gmina Cisna
 17. Uchwa豉 Nr XL/168/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na odp豉tne nabycie nieruchomo軼i oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 26/1.
 18. Uchwa豉 Nr XL/169/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na odp豉tne nabycie nieruchomo軼i oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 28/1.
 19. Uchwa豉 Nr XL/170/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na odp豉tne nabycie nieruchomo軼i oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 27/1.
 20. Uchwa豉 Nr XL/171/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne, oznaczonej w ewidencji grunt闚 jako dzia趾a nr 206/2.
 21. Uchwa豉 Nr XL/172/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na zamian nieruchomo軼i.
 22. Uchwa豉 Nr XL/173/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na przed逝瞠nie dzier瘸wy nieruchomo軼i.
 23. Uchwa豉 Nr XLI/174/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na dzier瘸w wieloletni.
 24. Uchwa豉 Nr XLI/175/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie nieodp豉tnego przej璚ia na w豉sno嗆 Gminy Cisna nieruchomo軼i po這穎nych w miejscowo軼iach Przys逝p i Do鹵yca.
 25. Uchwa豉 Nr XLI/176/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 26. Uchwa豉 Nr XLI/177/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 27. Uchwa豉 Nr XLI/178/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2014 roku.
 28. Uchwa豉 Nr XLII/179/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
 29. Uchwa豉 Nr XLII/180/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia W鎩towi Gminy absolutorium z tytu逝 wykonania bud瞠tu za rok 2013.
 30. Uchwa豉 Nr XLII/181/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 31. Uchwa豉 Nr XLII/182/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 32. Uchwa豉 Nr XLII/183/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyra瞠nia zgody na odp豉tne nabycie nieruchomo軼i.
 33. Uchwa豉 Nr XLII/184/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwa造 Nr XXIV/83/2012 Rady Gminy Cisna z dnia 30 pa寮ziernika 2012 w sprawie podzia逝 gminy Cisna na okr璕i wyborcze, ustalenia ich granic i numer闚 oraz liczby radnych wybieranych w ka盥ym okr璕u wyborczym.
 34. Uchwa豉 Nr XLII/185/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2014 roku.
 35. Uchwa豉 Nr I/1/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przyj璚ia regulaminu g這sowania w wyborach radnego na Przewodnicz帷ego i Wiceprzewodnicz帷ego Rady Gminy Cisna.
 36. Uchwa豉 Nr I/2/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodnicz帷ego Rady Gminy.
 37. Uchwa豉 Nr I/3/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz帷ego Rady Gminy.
 38. Uchwa豉 Nr II/4/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia W鎩ta Gminy Cisna.
 39. Uchwa豉 Nr II/5/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysoko軼i diet.
 40. Uchwa豉 Nr II/6/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby i rodzaj闚 sta造ch komisji Rady Gminy, wyboru ich Przewodnicz帷ych oraz powo豉nia sk豉d闚 osobowych.
 41. Uchwa豉 Nr II/7/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia W鎩ta Gminy Cisna.
 42. Uchwa豉 Nr III/8/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.
 43. Uchwa豉 bud瞠towa Nr III/9/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2014 r.
 44. Uchwa豉 Nr III/10/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2014 roku.
 45. Uchwa豉 Nr III/11/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pe軟ienia funkcji cz這nka Rady Spo貫cznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.