MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2014
Liczba odwiedzin kategorii: 904 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 134/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
 2. Zarządzenie nr 135/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki za usługi transportowe w zakresie opróżniania szamb komunalnym samochodem asenizacyjnym.
 3. Zarządzenie nr 136/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2014 rok.
 4. Zarządzenie nr 137/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy.
 5. Zarządzenie nr 138/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 6. Zarządzenie nr 139/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.
 7. Zarządzenie Nr 140/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmiany w składzie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Nr 78/2009 Wójta Gminy Cisna z dnia 23.01.2009r..
 8. Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzanie 1 m3 ścieków sanitarnych - bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Cisna.
 9. Zarządzenie Nr 142/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzanie 1 m3 ścieków sanitarnych - bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Wetlina.
 10. Zarządzenie Nr 143/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Cisna.
 11. Zarządzenie Nr 144/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Kalnica.
 12. Zarządzenie Nr 145/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Wetlina z ujęć wody : Beskidnik, Wetlina, Stare Sioło będących własnością Gminy Cisna.
 13. Zarządzenie Nr 146/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki budżetowe.
 14. Zarządzenie Nr 147/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji należności w Urzędzie Gminy Cisna.
 15. Zarządzenie Nr 148/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy.
 16. Zarządzenie Nr 149/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 17. Zarządzenie Nr 149/a/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2014 roku.
 18. Zarządzenie Nr 150/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
 19. Zarządzenie Nr 151/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Cisna - dz. nr 276/5".
 20. Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2014 roku.
 21. Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wetlina - dz. nr 842/1"
 22. Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót odbudowy infrastruktury drogowej finansowanych w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 23. Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Cisna.
 24. Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz nadania upoważnień do działania w imieniu Wójta.
 25. Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Cisna z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia na stanowisko do spraw ewidencji ludności oraz nadania upoważnień do działania w imieniu Wójta