MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2015
Liczba odwiedzin kategorii: 1075 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2015 rok.
 2. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 3. Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 4. Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy.
 5. Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 6. Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzanie 1m^3 ścieków sanitarnych - bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Wetlina.
 7. Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzanie 1m^3 ścieków sanitarnych - bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Cisna.
 8. Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Strzebowiska z ujęcia wody w Strzebowiskach będącego własnością Gminy Cisna.
 9. Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzanie 1m^3 ścieków sanitarnych - bytowych do kanalizacji w miejscowości Smerek.
 10. Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych w miejscowości Smerek z ujęcia wody w Smereku.
 11. Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze z ujęcia wody w Majdanie.
 12. Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Dołżyca z ujęcia wody będącego własnością Nadleśnictwa w Cisnej.
 13. Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy.
 14. Zarządzenie Nr 20/2015 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Cisna z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Cisna
 15. Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 16. Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 17. Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 18. Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
 19. Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 20. Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 21. Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 22. Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej.
 23. Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 24. Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w gminie Cisna.
 25. Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy.
 26. Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 27. Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia miejsc płatnego parkowania pojazdów samochodowych na nieruchomościach stanowiących mienie komunalne Gminy Cisna.
 28. Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem pod parking samochodowy.
 29. Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 30. Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót odbudowy infrastruktury drogowej finansowanych w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 31. Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych, położonej w miejscowości Wetlina, gm. Cisna.
 32. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 33. Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
 34. Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji.
 35. Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
 36. Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 37. Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Cisnej.
 38. Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 39. Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 40. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 2 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 41. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 1 października 2015 roku w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 42. Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 43. Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 44. Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 45. Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 46. Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół w Cisnej.
 47. Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości .
 48. Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót odbudowy infrastruktury drogowej finansowanych w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 49. Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 50. Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Cisna z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.