MENU
WxDZE BUD浩T
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSΣGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2017
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2016
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2015
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2013
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2012
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2011
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUD浩T GMINY
OGΜSZENIA
KONSULTACJE SPOΒCZNE
NIERUCHOMO列I
ZARZ.ZENIA
UCHWAΧ
Uchwa造 2008
Uchwa造 2009
Uchwa造 2010
Uchwa造 2011
Uchwa造 2012
Uchwa造 2013
Uchwa造 2014
Uchwa造 2015
Uchwa造 2016
Uchwa造 2017
Uchwa造 2018
Uchwa造 2019
OCHRONA 吐ODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEΛIAJ。E DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZ.OWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZ.OWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOST襾NY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwa造 2016
Liczba odwiedzin kategorii: 1155 
 
Za陰czniki:

 1. Uchwa豉 Nr XI/54/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 2. Uchwa豉 Nr XI/55/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyj璚ia Planu wydatkowania 鈔odk闚 finansowych na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych i Narkomanii w roku 2016.
 3. Uchwa豉 Nr XI/56/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzia豉nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020.
 4. Uchwa豉 Nr XI/57/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia plan闚 pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Bud瞠tu i Finans闚, Komisji ds. Rolnictwa, Le郾ictwa, Ochrony 字odowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Spo貫cznej, Spraw Socjalnych, O鈍iaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 5. Uchwa豉 Nr XI/58/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie aktualizacji programu usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gminy Cisna.
 6. Uchwa豉 Nr XI/59/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wyra瞠nia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji wsp鏊nego przedsi瞝zi璚ia pn.: "Wzrost efektywno軼i i dost瘼no軼i e-us逝g poprzez wdro瞠nie system闚 informatycznych wsparciem rozwoju gmin bieszczadzkich".
 7. Uchwa豉 Nr XII/60/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 8. Uchwa豉 Nr XII/61/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie funduszu so貫ckiego na rok bud瞠towy 2017.
 9. Uchwa豉 Nr XII/62/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyra瞠nia zgody na dzier瘸w wieloletni.
 10. Uchwa豉 Nr XII/63/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyst徙ienia do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2016-2022
 11. Uchwa豉 Nr XII/64/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przygotowania projektu uchwa造 w sprawie ustalenia zasad i warunk闚 sytuowania obiekt闚 ma貫j architektury, tablic reklamowych i urz康ze reklamowych oraz ogrodze, ich gabaryt闚, standard闚 jako軼iowych oraz rodzaj闚 materia堯w budowlanych, z jakich mog by wykonane na terenie Gminy Cisna.
 12. Uchwa豉 Nr XIII/65/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 6 maja 2016 r. zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzia豉nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 13. Uchwa豉 Nr XIII/66/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie przyj璚ia "Oceny Zasob闚 Pomocy Spo貫cznej w Gminie Cisna na 2015 rok".
 14. Uchwa豉 Nr XIII/67/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 15. Uchwa豉 Nr XIV/68/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 16. Uchwa豉 Nr XIV/69/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwa造 Nr XIII/64/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przygotowania projektu uchwa造 w sprawie ustalenia zasad i warunk闚 sytuowania obiekt闚 ma貫j architektury, tablic reklamowych i urz康ze reklamowych oraz ogrodze, ich gabaryt闚 standard闚 jako軼iowych oraz rodzaj闚 materia堯w budowlanych, z jakich mog by wykonane na terenie Gminy Cisna.
 17. Uchwa豉 Nr XIV/70/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyj璚ia "Strategii Rozwi您ywania Problem闚 Spo貫cznych w Gminie Cisna na lata 2016 - 2022".
 18. Uchwa豉 Nr XIV/71/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie drewna tartacznego pozyskanego z dzia趾i o numerze ewidencyjnym 6 w miejscowo軼i Cisna na rzecz Powiatu Leskiego.
 19. Uchwa豉 Nr XIV/72/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 20. Uchwa豉 Nr XV/73/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
 21. Uchwa豉 Nr XV/74/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia W鎩towi Gminy absolutorium z tytu逝 wykonania bud瞠tu za rok 2015.
 22. Uchwa豉 Nr XV/75/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 23. Uchwa豉 Nr XV/76/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby punkt闚 sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych zawieraj帷ych powy瞠j 4,5% alkoholu (z wyj徠kiem piwa) przeznaczonych do spo篡cia poza miejscem sprzeda篡 i w miejscu sprzeda篡 oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda篡 i podawania napoj闚 alkoholowych na terenie gminy Cisna.
 24. Uchwa豉 Nr XV/77/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie "Smerek 1/2016", terenu po這穎nego w miejscowo軼i Smerek, Gmina Cisna.
 25. Uchwa豉 Nr XV/78/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyra瞠nia zgody na przed逝瞠nie dzier瘸wy nieruchomo軼i.
 26. Uchwa豉 Nr XV/79/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchylenia Uchwa造 Nr XIV/71/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie drewna tartacznego pozyskanego z dzia趾i o numerze ewidencyjnym 6 w miejscowo軼i Cisna na rzecz Powiatu Leskiego.
 27. Uchwa豉 Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie Gminy Cisna.
 28. Uchwa豉 Nr XVI/81/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie szczeg馧owego sposobu i zakresu us逝g w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i i zagospodarowania tych odpad闚, w zamian za uiszczon przez w豉軼iciela nieruchomo軼i op豉t za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 29. Uchwa豉 Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie: terminu, cz瘰totliwo軼i i trybu uiszczania op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 30. Uchwa豉 Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie okre郵enia wzoru deklaracji o wysoko軼i op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunk闚 i trybu sk豉dania deklaracji za pomoc 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.
 31. Uchwa豉 Nr XVII/84/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 2 wrze郾ia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni瞠k tygodniowego obowi您kowego wymiaru godzin zaj耩 nauczycielom, kt鏎ym powierzono stanowiska kierownicze w szko豉ch prowadzonych przez Gmin Cisna oraz szczeg馧owych zasad zwalniania od obowi您ku realizacji tygodniowego obowi您kowego wymiaru godzin zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych.
 32. Uchwa豉 Nr XVII/85/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 02 wrze郾ia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 33. Uchwa豉 Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 10 pa寮ziernika 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 34. Uchwa豉 Nr XIX/87/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 pa寮ziernika 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 35. Uchwa豉 Nr XIX/88/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 18.10.2016 w sprawie wynagrodzenia W鎩ta Gminy Cisna
 36. Uchwa豉 Nr XIX/89/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 18.10.2016 w sprawie przekazania do Wojew鏚zkiego S康u Administracyjnego w Rzeszowie skargi Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 pa寮ziernika 2016 r. na uchwa喚 Nr II/7/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia W鎩ta Gminy Cisna oraz udzielenia odpowiedzi na skarg
 37. Uchwa豉 Nr XIX/90/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 18 pa寮ziernika 2016 r. zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 38. Uchwa豉 Nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 pa寮ziernika 2016 r. zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 39. Uchwa豉 Nr XIX/92/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 18 pa寮ziernika 2016 r. w sprawie wyra瞠nia woli przyst徙ienia do opracowania i wdra瘸nia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cisna.
 40. Uchwa豉 Nr XX/93/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie okre郵enia wysoko軼i stawek podatku od nieruchomo軼i na terenie gminy
 41. Uchwa豉 Nr XX/94/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysoko軼i dziennych stawek op豉ty targowej i trybu jej poboru.
 42. Uchwa豉 Nr XX/95/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zaci庵ni璚ia d逝goterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.
 43. Uchwa豉 Nr XX/96/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 44. Uchwa豉 Nr XXI/97/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie odmowy wyga郾i璚ia mandatu radnego.
 45. Uchwa豉 nr XXII/98/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o nazwie "Smerek 1/2016", terenu po這穎nego w miejscowo軼i Smerek, Gmina Cisna.
 46. Uchwa豉 nr XXII/99/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki bud瞠towej: Biuro Obs逝gi Szk馧 i utworzenia jednostki bud瞠towej: Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Cisnej oraz nadania jej statutu.
 47. Uchwa豉 nr XXII/100/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie za這瞠nia Punktu Przedszkolnego w Wetlinie.
 48. Uchwa豉 nr XXII/101/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 49. Uchwa豉 nr XXII/102/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pe軟ienia funkcji cz這nka Rady Spo貫cznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.
 50. Uchwa豉 nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna
 51. Uchwa豉 bud瞠towa Nr XXIII/104/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r.
 52. Uchwa豉 nr XXIII/105/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2016 roku.
 53. Uchwa豉 nr XXIII/106/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004", w Gminie Cisna.
 54. Uchwa豉 nr XXIII/107/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Cisnej.