MENU
WxDZE BUD浩T
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSΣGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2017
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2016
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2015
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2013
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2012
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2011
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUD浩T GMINY
OGΜSZENIA
KONSULTACJE SPOΒCZNE
NIERUCHOMO列I
ZARZ.ZENIA
UCHWAΧ
Uchwa造 2008
Uchwa造 2009
Uchwa造 2010
Uchwa造 2011
Uchwa造 2012
Uchwa造 2013
Uchwa造 2014
Uchwa造 2015
Uchwa造 2016
Uchwa造 2017
Uchwa造 2018
Uchwa造 2019
OCHRONA 吐ODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEΛIAJ。E DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZ.OWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZ.OWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOST襾NY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwa造 2018
Liczba odwiedzin kategorii: 547 
 
Za陰czniki:

 1. Uchwa豉 nr XXXVIII/181/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwa造 nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie za這瞠nia Szkolnego Schroniska M這dzie穎wego w Wetlinie.
 2. Uchwa豉 nr XXXVIII/182/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie 鈔odk闚 finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn dla nauczycieli, rodzaj闚 鈍iadcze przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunk闚 i sposobu ich przyznawania.
 3. Uchwa豉 nr XXXVIII/183/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego w Cisnej.
 4. Uchwa豉 nr XXXVIII/184/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia plan闚 pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Bud瞠tu i Finans闚, Komisji ds. Rolnictwa, Le郾ictwa, Ochrony 字odowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Spo貫cznej, Spraw Socjalnych, O鈍iaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 5. Uchwa豉 nr XXXVIII/185/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2018 roku.
 6. Uchwa豉 nr XXXVIII/186/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyra瞠nia zgody na zawarcie porozumienia mi璠zygminnego.
 7. Uchwa豉 Nr XXXIX/187/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawia podzia逝 Gminy Cisna na sta貫 obwody g這sowania, ustalenia ich numer闚 i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Postanowienie 532-3/18 Komisarza Wyborczego w Kro郾ie II z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wezwania organu gminy do wykonania zada dotycz帷ych utworzenia obwod闚 g這sowania w spos鏏 zgodny z prawem.
 9. Uchwa豉 Nr XXXIX/188/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podzia逝 Gminy na okr璕i wyborcze, ustalenia ich granic i numer闚 oraz liczby radnych wybieranych w ka盥ym okr璕u wyborczym.
 10. Uchwa豉 Nr XXXIX/189/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w trybie bezprzetargowym.
 11. Uchwa豉 Nr XXXIX/190/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w trybie bezpreztargowym.
 12. Uchwa豉 Nr XXXIX/191/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2018 r.
 13. Uchwa豉 Nr XXXIX/192/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyj璚ia Planu wydatkowania 鈔odk闚 finansowych na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych i Narkomanii w roku 2018.
 14. Uchwa豉 Nr XXXIX/193/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie funduszu so貫ckiego na rok bud瞠towy 2019.
 15. Uchwa豉 Nr XXXIX/194/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 鈔odk闚 bud瞠towych przeznaczonych na pomoc zdrowotn dla nauczycieli, rodzaj闚 鈍iadcze przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunk闚 i sposobu ich przyznawania.
 16. Uchwa豉 Nr XL/195/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zwi瘯szenia udzielenia pomocy finansowej na realizacj zadania publicznego.
 17. Uchwa豉 Nr XL/196/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zaci庵ni璚ia zobowi您a o warto軼i przekraczaj帷ej kwoty ustalone w uchwale bud瞠towej na 2018 rok.
 18. Uchwa豉 Nr XL/197/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2018 roku.
 19. Uchwa豉 Nr XL/198/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podzia逝 gminy Cisna na sta貫 obwody g這sowania, ustalenia ich numer闚 i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 20. Uchwa豉 Nr XLI/199/2018 r. Rady Gminy Cisna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na odst徙ienie od obowi您ku przetargowego trybu wydzier瘸wienia nieruchomo軼i gruntowej stanowi帷ej w豉sno嗆 gminy Cisna.
 21. Uchwa豉 Nr XLI/200/2018 r. Rady Gminy Cisna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyj璚ia Programu opieki nad zwierz皻ami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno軼i zwierz徠 na terenie gminy Cisna na rok 2108.
 22. Uchwa豉 Nr XLII/201/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 23. Uchwa豉 Nr XLII/202/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia W鎩towi Gminy absolutorium z tytu逝 wykonania bud瞠tu za rok 2017.
 24. Uchwa豉 Nr XLII/203/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w bud瞠cie gminy w 2018 roku.
 25. Uchwa豉 Nr XLII/204/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wetlina 1/2005" w Gminie Cisna.
 26. Uchwa豉 Nr XLII/205/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole na sprzeda napoj闚 alkoholowych na terenie Gminy Cisna.
 27. Uchwa豉 Nr XLII/206/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda篡 i podawania napoj闚 alkoholowych na terenie Gminy Cisna.
 28. Uchwa豉 Nr XLII/207/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia W鎩ta Gminy Cisna.
 29. Uchwa豉 Nr XLIII/208/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w trybie bezprzetargowym.
 30. Uchwa豉 Nr XLIII/209/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w trybie bezprzetargowym.
 31. Uchwa豉 Nr XLIII/210/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 32. Uchwa豉 Nr XLIII/211/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na zamian nieruchomo軼i.
 33. Uchwa豉 Nr XLIII/212/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyst徙ienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomo軼i na rzecz mienia komunalnego.
 34. Uchwa豉 Nr XLIII/213/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2018 r.
 35. Uchwa豉 Nr XLIII/214/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2018 - 2030.
 36. Uchwa豉 Nr XLIII/215/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla cz窷ci miejscowo軼i Strzebowiska, Gmina Cisna.
 37. Uchwa豉 Nr XLIII/216/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie oceny aktualno軼i studium uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego.
 38. Uchwa豉 Nr XLIII/217/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie oceny aktualno軼i miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego.
 39. Uchwa豉 Nr XLIV/218/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 wrze郾ia 2018 r. w sprawie zaci庵ni璚ia po篡czki pomostowej z Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa oczyszczalni 軼iek闚 w m. Cisna".
 40. Uchwa豉 Nr XLIV/219/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 wrze郾ia 2018 r. w sprawie zaci庵ni璚ia po篡czki z Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa oczyszczalni 軼iek闚 w m. Cisna".
 41. Uchwa豉 Nr XLIV/220/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 wrze郾ia 2018 r. w sprawie przyj璚ia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cisna na lata 2016-2022".
 42. Uchwa豉 Nr XLIV/221/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 wrze郾ia 2018 r. w sprawie okre郵enia zasad zwrotu wydatk闚 za niekt鏎e 鈍iadczenia z pomocy spo貫cznej realizowane w zakresie zada w豉snych gminy.
 43. Uchwa豉 Nr XLIV/222/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 wrze郾ia 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na odst徙ienie od obowi您ku przetargowego trybu wydzier瘸wienia nieruchomo軼i gruntowej.
 44. Uchwa豉 Nr XLIV/223/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 wrze郾ia 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na przed逝瞠nie dzier瘸wy nieruchomo軼i.
 45. Uchwa豉 Nr XLIV/224/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 wrze郾ia 2018 r. zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 46. Uchwa豉 Nr XLV/225/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2018 r.
 47. Uchwa豉 Nr XLV/226/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 48. Uchwa豉 Nr XLV/227/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 49. Uchwa豉 Nr XLV/228/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 50. Uchwa豉 Nr XLV/229/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 51. Uchwa豉 Nr XLV/230/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na odst徙ienie od obowi您ku przetargowego trybu wydzier瘸wienia nieruchomo軼i gruntowej.
 52. Uchwa豉 Nr XLV/231/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na przed逝瞠nie dzier瘸wy nieruchomo軼i
 53. Uchwa豉 Nr XLVI/232/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 54. Uchwa豉 Nr XLVI/233/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na przed逝瞠nie dzier瘸wy nieruchomo軼i.
 55. Uchwa豉 Nr XLVI/234/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wyra瞠nia zgody na zamian nieruchomo軼i.
 56. Uchwa豉 Nr XLVI/235/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Cisna
 57. Uchwa豉 Nr XLVI/236/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie zmiany uchwa造 Nr XXXIIV/212/2010 Rady Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie za這瞠nia Szkolnego Schroniska M這dzie穎wego w Wetlinie.
 58. Uchwa豉 Nr XLVI/237/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2018 r.
 59. Uchwa豉 Nr XLVI/238/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 pa寮ziernika 2018 r. w sprawie zmiany uchwa造 Rady Gminy Cisna Nr XI/56/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia豉nia Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020.
 60. Uchwa豉 Nr I/1/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodnicz帷ego Rady Gminy.
 61. Uchwa豉 Nr II/2/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz帷ego Rady Gminy.
 62. Uchwa豉 Nr II/3/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powo豉nia komisji skarg, wniosk闚 i petycji Rady Gminy Cisna.
 63. Uchwa豉 Nr II/4/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powo豉nia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisna.
 64. Uchwa豉 Nr II/5/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powo豉nia komisji sta造ch Rady Gminy Cisna, ustalenia przedmiotu ich dzia豉nia i sk豉d闚 osobowych.
 65. Uchwa豉 Nr II/6/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysoko軼i diet.
 66. Uchwa豉 Nr II/7/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia miesi璚znego wynagrodzenia na stanowisku W鎩ta Gminy Cisna.
 67. Uchwa豉 Nr II/8/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2018 roku.
 68. Uchwa豉 nr III/9/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie okre郵enia wysoko軼i stawek podatku od nieruchomo軼i na terenie gminy.
 69. Uchwa豉 NR III/10/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwa造 Nr X/107/99 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 wrze郾ia 1999 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia dla so速ysa so貫ctwa Cisna za doz鏎 nad lasem gminnym.
 70. Uchwa豉 Nr III/11/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie Gminy Cisna.
 71. Uchwa豉 Nr III/12/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczeg馧owego sposobu i zakresu us逝g w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i i zagospodarowania tych odpad闚, w zamian za uiszczon przez w豉軼iciela nieruchomo軼i op豉t za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 72. Uchwa豉 NR III/13/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, cz瘰totliwo軼i i trybu uiszczania op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 73. Uchwa豉 NR III/14/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko軼i tej op豉ty.
 74. Uchwa豉 NR III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie okre郵enia wzoru deklaracji o wysoko軼i op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunk闚 i trybu sk豉dania deklaracji za pomoc 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.
 75. Uchwa豉 NR III/16/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki op豉ty za pojemnik o okre郵onej pojemno軼i w przypadku nieruchomo軼i niezamieszka造ch, na kt鏎ych powstaj odpady komunalne.
 76. Uchwa豉 NR III/17/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rycza速owej stawki op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomo軼i, na kt鏎ych znajduj si domki letniskowe, lub innych nieruchomo軼i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 77. Uchwa豉 NR III/18/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie w 2018 r.
 78. UCHWAx NR IV/19/2018 RADY GMINY CISNA z dnia 17.12.2018 roku w sprawie okre郵enia zasad zwrotu wydatk闚 na 鈍iadczenia z pomocy spo貫cznej dla os鏏 obj皻ych wieloletnim rz康owym programem „Posi貫k w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 79. UCHWAx NR IV/20/2018 RADY GMINY CISNA z dnia 17.12.2018 roku w sprawie podwy窺zenia kryterium dochodowego uprawniaj帷ego do korzystania z pomocy spo貫cznej przez osoby obj皻e wieloletnim rz康owym programem „Posi貫k w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 80. Uchwa豉 Nr IV/22/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowi您kowego wymiaru godzin zaj耩 pedagog闚, psycholog闚, logoped闚, terapeut闚 pedagogicznych i doradc闚 zawodowych, zatrudnionych w szko豉ch i przedszkolach, dla kt鏎ych organem prowadz帷ym jest Gmina Cisna.
 81. UCHWAx Nr IV/24/2018 RADY GMINY CISNA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Cisnej
 82. Uchwa豉 Nr V/25/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.
 83. Uchwa豉 bud瞠towa Nr V/26/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2018 r.
 84. Uchwa豉 Nr V/27/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2018 roku.