MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2019
Liczba odwiedzin kategorii: 201 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Cisna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 2. Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Cisna z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2019 rok.
 3. Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Cisna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
 4. Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Cisna z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Cisna z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Cisna, Żubracze, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina
 6. Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
 7. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 8. Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Cisna w 2019 roku.
 9. Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne.
 10. Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Cisnej na okres do 3 lat.