MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 - KONIEC KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2019
Liczba odwiedzin kategorii: 10 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.
 2. Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Cisna do zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
 3. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.
 4. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 5. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.