MENU
WŁADZE BUDŻET
Wójt
Urząd Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
Referat Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska Samodzielne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Oferty inwestycyjne
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy, nadzór urbanistyczny, architektoniczny i budowlany, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów rozwoju gminnej sieci dróg, budowy i modernizacji i ich utrzymania, ewidencja dróg gminnych, sprawy związane z realizacją inwestycji, sprawy związane z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w części dotyczącej inwestycji, sprawy związane ze sprzedażą gruntów stanowiących własność komunalną gminy, organizacja sprzedaży gruntów, budynków i innych urządzeń, naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 
Osoby:
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami
Beata Kaczmar
Tel: 13 4686344 w. 15;
Stanowisko ds. inwestycji, architektury i środków europejskich
Grzegorz Biłas
Tel: 13 4686338 w. 54;
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
Krzysztof Wierzbicki
Tel: 13 4686344 w. 15;