MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 - KONIEC KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    BUDŻET GMINY
 
BUDŻET GMINY
 
Załączniki:

 1. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2017
 2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2017 roku.
 3. Uchwała nr VII/63/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2018 rok.
 4. Uchwała nr VII/62/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
 5. Uchwała Nr VII/100/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2018 rok.
 6. Uchwała Nr VII/39/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2018 - 2030.
 7. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2016
 8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2016 roku
 9. Uchwała Nr VII/17/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2017 - 2028.
 10. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2015 roku.
 11. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2015
 12. Uchwała budżetowa Nr X/52/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 29 grudnia 2015r.
 13. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2014
 14. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2014 roku
 15. Uchwała Nr VII/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
 16. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2013
 17. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2013 roku
 18. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cisna za 2013 rok.
 19. Uchwała Nr VII/10/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Cisna kredytu długoterminowego w wysokości 724.000,00zł.
 20. Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Cisna na rok 2012.
 21. Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2012 – 2018.
 22. Uchwała Nr VII/30/2010 z dnia 30 grudnia 2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
 23. Uchwała Nr VII/59/2011 z dnia 15 marca 2011 r Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
 24. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2012 roku
 25. Uchwała budżetowa na 2010 r.
 26. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2012