MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    NIERUCHOMOŚCI
 
NIERUCHOMOŚCI
 
Załączniki:

 1. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działkę 768/20 w Wetlinie przeznaczoną do dzierżawy w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego.
 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
 3. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działkę 212/6 w Cisnej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 4. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 181/9, 152/2, 152/3, 152/4, 143/1, 143/3, w Lisznej, 29/2 w Ługu, 1 w Cisnej, 385/2, 399, 400/2, 401/1 w Wetlinie, 438/1 w Kalnicy przeznaczonych do zamiany.
 5. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 192, 276/7 w Cisnej, 491/6, 236 w Smereku, 647/1 w Wetlinie, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
 6. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 177/3, 177/4 w Wetlinie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 48/2, 51 w Buku, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 8. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 428, 451, 2 w Kalnicy, przeznaczonych do zamiany.
 9. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działkę 788/11 w Wetlinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 10. INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
 11. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości nr ewid. 81/9 w Przysłupiu oraz 266/23, 266/25 w Cisnej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 12. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 425/3 o powierzchni 737 m2, działki nr 156/2 o powierzchni 185 m2, części działki nr 157/4 o powierzchni 1520 m2, działki nr 157/5 o powierzchni 1051 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Cisna, który odbył się w dniu 02 czerwca 2016r.
 13. Informujemy, że w ogłoszeniu o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w m-ści Cisna, który odbędzie się w dniu 2 czerwca podano niepełny numer konta. Właściwy numer to: PKO BP o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684
 14. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 4 lat: części nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 425/3, pow. 737 m2, nieruchomości zabudowanej budynkiem szalet o nr ewid. 156/2, pow. 185 m2, części nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 157/4, pow. 1520 m2, nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 157/5, pow. 1051 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Cisna, dla których prowadzona jest KW KS1E/00020608/5.
 15. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości nr ewid. 425/3, 156/2, 157/4, 157/5 w Cisnej przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.
 16. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na działkę 842/2 o pow. 0,4446 ha w miejscowości Wetlina, który odbył się w dniu 29 grudnia 2015r.
 17. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 842/2 o pow. 0,4446 ha, położonej w Wetlinie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
 18. Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 245/1 o pow. 0,7114 ha, położonej w Wetlinie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
 19. Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 15.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działkę nr 842/2 położoną w Wetlinie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
 20. Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 245/1 o pow. 0,7114 ha, położonej w Wetlinie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
 21. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 245/1 o pow. 0,7114 ha, położonej w Wetlinie, dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
 22. Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.768/20, pow. 4,2562 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00034250/1, niezabudowanej, położonej w Wetlinie z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
 23. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata oraz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
 24. Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 16.06.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący dz. nr 245/1 w Wetlinie przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
 25. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę cz. nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 425/3, pow. 0,0737 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00020608/5, położonej w Cisnej z przeznaczeniem pod parking samochodowy.
 26. Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 22.04.2015 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości: 768/20 w Wetlinie oraz 425/3 w Cisnej, przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego.
 27. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 09.02.2015r., dotyczącego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Żubracze oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 74/1 o pow. 200 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00023180/9 oraz 82/2 o pow. 400 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035320/0.
 28. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Żubracze: nr 82/2 o pow. 0,04 ha, KW KS1E/00035320/0, cena wywoławcza 837,50 zł oraz nr 74/1 o pow. 0,02 ha, KW KS1E/00023180/9, cena wywoławcza 2627,50 zł
 29. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości nr ewid. 82/2 oraz 74/1 w Żubraczym przeznaczonych do sprzedaży oraz lokali mieszkalnych w miejscowości Cisna przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
 30. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na działki 312/2 o pow. 0,0525ha oraz 308/7 o pow. 0,0159 ha w miejscowości Cisna, który odbył się w dniu 27 października 2014r.
 31. Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewid. 312/2 o pow.0,0525 ha i 308/7 o pow. 0,0159 ha jako jedną nieruchomość, położonych w Cisnej
 32. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid.768/20, pow. 4,2562 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00034250/1, niezabudowanej, położonej w Wetlinie z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
 33. Regulamin i warunki nieograniczonego pisemnego przetargu na dzierżawę wieloletnią nieruchomości położonej w miejscowości Wetlina
 34. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na działkę 206/2 w miejscowości Przysłup, który odbył się w dniu 14 sierpnia 2014r.
 35. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewid. 312/2 o pow.0,0525 ha i 308/7 o pow. 0,0159 ha jako jedną nieruchomość, położonych w Cisnej, dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5.
 36. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości nr ewid. 157/7 i 157/4 w miejscowości Cisna przeznaczonych do dzierżawy.
 37. Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 206/2 położonej w Przysłupiu o pow. 5404m2, KW KS1E/00020976/5.
 38. Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 08.07.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki: 150/4, 132/3, 218/18 w Dołżycy i 173/1 w Wetlinie, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 308/7 i 312/2 w Cisnej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, 425/4 w Cisnej przeznaczona do zamiany. Ponadto wywieszono wykaz nieruchomości obejmujący działkę 768/20 w Wetlinie przeznaczonej do dzierżawy wieloletniej.
 39. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 206/2 położonej w Przysłupiu o pow. 5404m2, KW KS1E/00020976/5.
 40. Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowościach Wetlina oraz Liszna.
 41. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr 842/2 położonej w Wetlinie, o pow. 4446 m2, KW KS1E/00020605/4, cena wywoławcza 159 824,00 zł oraz nr 181/9 położonej w Lisznej, o pow. 4976 m2, KW KS1E/00020977/42, cena wywoławcza 112 245,00 zł. Przetarg odbędzie się 08.11.2013r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
 42. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości nr ewid. 157/7 i 157/4 w miejscowości Cisna oraz 165/2 w miejscowości Przysłup przeznaczonych do dzierżawy.
 43. Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 95 położonej w Kalnicy.
 44. Wójt Gminy Cisna informuje, iż w dniu 03.07.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -181/9 położoną w Lisznej, -842/2 położoną w Wetlinie przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.
 45. Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 95 położonej w Kalnicy , o pow. 1867 m2.
 46. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 772/5 położonej w Wetlinie, o pow. 2091 m2, KW KS1E/00020605/4. Cena wywoławcza 123 835,00 zł. Działka położona jest w terenie "MN/U1" - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej. Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
 47. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 95 położonej w Kalnicy , o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 93 631,00 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa studni kopanej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy.
 48. Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Kalnica i Wetlina.
 49. Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Dołżyca.
 50. Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wetlinie, KW KS1E/00020605/4 o nr 772/5 o pow. 2091 m2.
 51. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 23 lipca 2012r.
 52. Wójt Gminy Cisna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr ewid. 772/2, 772/3, 772/4, 772/5 położonych w Wetlinie, VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o nr ewid. 417/3, 842/2 położonych w Wetlinie.
 53. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 54. Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 10 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki położone w Wetlinie o nr 772/2, 772/3, 772/4, 772/5, 842/2, 417/3 niezabudowane , przeznaczone do sprzedaży.
 55. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 56. Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
 57. Informacja o wyniku Przetargu na działkę 214/1 w miejscowości Liszna.
 58. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o VI ustnym nieograniczonym przetargu na działkę 417/3 w miejscowości Wetlina
 59. Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nirograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 53/6, położonej w miejscowości Dołżyca o powierzchni 9500 m2.
 60. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 53/6, położonej w miejscowości Dołżyca o powierzchni 9500 m2 , KW KS1E/00020609/2.
 61. Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 12 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działkę nr 17/7 położoną w Dołżycy, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej .
 62. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 132/10, położonej w miejscowości Cisna.
 63. Tabela
 64. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 65. Informacja Wójta Gminy Cisna z dnia 01.04.2010 r.
 66. Wykaz Liszna - 01.04.2010 r.