MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 
Załączniki:

 1. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Cisna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 2. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Cisna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 3. Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych wyborców w wyborach do Rady Gminy Cisna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 4. Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 17 października 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na terenie gminy Cisna
 6. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 14 października 2014r. w związku ze zgłoszeniem tylko jednej listy kandydatów na radnych Rady Gminy Cisna w okręgu wyborczym Nr 5 obejmującym wieś Żubracze.
 7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 5.
 8. Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 8 października 2014r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 5
 9. Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 1 października 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 4 września 2014r. w sprawie podziału Gminy Cisna na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy Cisna oraz wyborach Wójta i siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej.
 11. Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej.
 12. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej