MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
 
Załączniki:

 1. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej.
 2. Postanowienie nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cisna zarządzonych na dzień 2 czerwca 2019 r.
 3. Postanowienie nr 63/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej.
 4. Zarządzenie Nr 74/19 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cisna.
 5. Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cisna zarządzonych na dzień 2 czerwca 2019 r.
 6. Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie terminu zawiadamiania Komisarza Wyborczego w Krośnie II o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cisna zarządzonych na dzień 2 czerwca 2019 r. oraz o zgłaszaniu do Komisarza Wyborczego w Krośnie II kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze oraz liczbie wybieranych radnych oraz ustalenia siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej.