MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Drukuj... 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba publikująca: Grzegorz Chmura
Data publikacji: 2018-05-30Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Rada Gminy Cisna.
 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Gmina Cisna.
 3. Klauzula informacyjna Gmina Cisna - przesłanka przepis prawa.
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).
 5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).
 6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).
 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej.
 8. Klauzula informacyjna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej - przesłanka przepis prawa.
 9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Centrum Usług Wspólnych w Cisnej.
 10. Klauzula informacyjna Centrum Usług Wspólnych w Cisnej - przesłanka przepis prawa.