MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 - KONIEC KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
 
Publicznie dostępny wykaz danych Urzędu Gminy w Cisnej prowadzony jest  za pomocą witryny Ekoportal.

WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE
 
Załączniki:

 1. Karta informacyjna nr 1 - „Budowa zbiornika retencyjnego Zawój w miejscowości Ług”.
 2. Karta informacyjna nr 2 - „Budowa zbiornika retencyjnego Solinka w miejscowości Solinka”.
 3. Karta informacyjna nr 3 - „Budowa zbiornika retencyjnego Dołżyca w miejscowości Cisna”.
 4. Karta informacyjna nr 4 - „Budowa zbiornika retencyjnego Zawój w miejscowości Ług”.
 5. Karta informacyjna nr 5 - postanowienie w sprawie „Budowa zbiornika retencyjnego Solinka w miejscowości Solinka”.
 6. Karta informacyjna nr 6 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17, 125/18, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/24, 125/25, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska.
 7. Karta informacyjna nr 7 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17, 125/18, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/24, 125/25, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska
 8. Karta informacyjna nr 8 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego Solinka w miejscowości Solinka” planowanego do realizacji na części działek nr ew. 232/1, obręb Solinka.
 9. Karta informacyjna nr 9
 10. Karta informacyjna nr 10
 11. Karta informacyjna nr 11
 12. Karta informacyjna nr 12
 13. Karta informacyjna nr 13
 14. Karta informacyjna nr 14
 15. Karta informacyjna nr 15