MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
 
Publicznie dostępny wykaz danych Urzędu Gminy w Cisnej prowadzony jest  za pomocą witryny Ekoportal.

WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE
 
Załączniki:

 1. Karta informacyjna nr 1/2019 - Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska.
 2. Karta informacyjna nr 2/2019 - Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska.
 3. Karta informacyjna nr 3/2019 - Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska.
 4. Karta informacyjna nr 1 - „Budowa zbiornika retencyjnego Zawój w miejscowości Ług”.
 5. Karta informacyjna nr 2 - „Budowa zbiornika retencyjnego Solinka w miejscowości Solinka”.
 6. Karta informacyjna nr 3 - „Budowa zbiornika retencyjnego Dołżyca w miejscowości Cisna”.
 7. Karta informacyjna nr 4 - „Budowa zbiornika retencyjnego Zawój w miejscowości Ług”.
 8. Karta informacyjna nr 5 - postanowienie w sprawie „Budowa zbiornika retencyjnego Solinka w miejscowości Solinka”.
 9. Karta informacyjna nr 6 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17, 125/18, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/24, 125/25, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska.
 10. Karta informacyjna nr 7 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17, 125/18, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/24, 125/25, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska
 11. Karta informacyjna nr 8 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego Solinka w miejscowości Solinka” planowanego do realizacji na części działek nr ew. 232/1, obręb Solinka.
 12. Karta informacyjna nr 9
 13. Karta informacyjna nr 10
 14. Karta informacyjna nr 11
 15. Karta informacyjna nr 12
 16. Karta informacyjna nr 13
 17. Karta informacyjna nr 14
 18. Karta informacyjna nr 15