MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
 
Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego.
 2. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
 3. SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W CISNEJ DO SPRAW PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA.
 4. SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W WETLINIE DO SPRAW PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA.
 5. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Cisna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 6. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 1 października 2018 r. o terminie, miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 7. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 24 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 9. Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.
 10. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Cisna w okręgu wyborczym nr 11.
 11. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej.
 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Cisna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz ustalenia siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej.
 13. Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 14. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.