MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    KONKURSY
 
Konkursy

Konkursy

 
Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko referent – ewidencja ludności, informatyk w Urzędzie Gminy Cisna.
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisna.
 3. Informacja Wójta Gminy Cisna o osobach zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
 4. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
 5. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cisnej 15.04.2016
 6. OGŁOSZENIE O KONKURSIE na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cisnej.
 7. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia rekrutacji oraz realizacji zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu POKL poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w okresie od 01.02.2013r. do 31.01.2015r.
 8. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu POKL poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w okresie od 01.02.2013r. do 31.01.2015r.
 9. Gmina Cisna ogłasza nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” –współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r.
 10. Gmina CISNA ogłasza nabór nauczycieli do prowadzenia rekrutacji oraz pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwojowych w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” - realizowanego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r.
 11. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
 12. Wójt Gminy Cisna uprzejmie informuje, że odbyła się ocena merytoryczna ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
 13. Wójt Gminy Cisna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
 14. Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego.
 15. Protokół z naboru na stanowisko pracownika socjalnego.
 16. Protokół z oceny formalnej ofert złożonych na stanowisko pracownika socjalnego w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Cisna".
 17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pracownika socjalnego.
 18. Ogłoszenie o prowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 19. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej.
 20. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej.
 21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza nabór kandydata na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Cisna". Stanowisko pracy finansowane ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 22. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej.
 23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego do projektu systemowego "Czas na aktywność w Gmine Cisna".
 24. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent finansowy – kasjer w Urzędzie Gminy Cisna.
 25. OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze. Urząd Gminy Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent finansowy – kasjer. Pozostałe informacje w załączniku
 26. OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cisnej.