MENU
WŁADZE BUDŻET
Wójt
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady Gminy w Cisnej
Komisja Rewizyjna
Komisja ds. Budżetu i Finansów
Komisja ds Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu
Komisja ds Turystyki i Sportu
Komisja ds Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury.
Sesje Rady Gminy - transmisja obrad
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Oferty inwestycyjne
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Skład Rady Gminy w Cisnej
Osoby:
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY CISNA
Bogusław Bajorek
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY CISNA
Teresa Baranowska
RADNY
Andrzej Chmura
Joanna Markuszewska
Jakub Wierzbicki
Mieczysław Staszewski
Ludmiła Majewska
Łucja Koza
Bogdan Niemczyk
Stanisław Waligóra
Robert Niemczuk
Aleksy Wójcik
Henryk Ślimak
Adam Andreasik