MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2008
Liczba odwiedzin kategorii: 1120 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 35/2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.
 2. Zarządzenie nr 36/2008 w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywującego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 3. Zarządzenie nr 37/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "budowę kaplicy cmentarnej oraz z wraz z bezodpływowym osadnikiem na ścieki na działce nr 245/4 w m-ci Wetlina".
 4. Zarządzenie nr 38/2008 w sprawie wyznaczenie koordynatora gminnego do nadzoru nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
 5. Zarządzenie nr 39/2008 w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów, zasad prowadzenia rachunkowości oraz zasad kontroli finansowej.
 6. Zarządzenie nr 40/2008 w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w procesie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w Urzędzie Gminy.
 7. Zarządzenie nr 41/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego.
 8. Zarządzenie nr 42/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - remont drogi wewnętrznej - gminnej w Smereku, odcinek od drogi woj. 897 do wzgórza "Wideta", km 0+000-1+500".
 9. Zarządzenie nr 43/2008 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy.
 10. Zarządzenie nr 44/2008 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Cisnej.
 11. Zarządzenie nr 45/2008 w sprawie obsługi informatycznej wyborów uzupełniających do senatu RP
 12. Zarządzenie nr 46/2008 w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisna.
 13. Zarządzenie nr 47/2008 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 14. Zarządzenie nr 48/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - remont drogi wewnętrznej-gminnej w miejscowości Krzywe".
 15. Zarządzenie nr 49/2008 w sprawie Zarządzenie nr 48/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - remont drogi gminnej w Kalnicy przez wieś km 1+000>2+500"
 16. Zarządzenie nr 50/2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy.
 17. Zarządzenie nr 51/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej.
 18. Zarządzenie nr 52/2008 w sprawie finansowania infrastruktury drogowo-mostowej w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 19. Zarządzenie nr 53/2008 w sprawie w powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008.
 20. Zarządzenie nr 54/2008 w sprawie dokonania zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Cisnej w wyborach uzupełniających do senatu RP zarządzanych na dzień 22 czerwca 2008 r.
 21. Zarządzenie nr 55/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 930.000,00 PLN"
 22. Zarządzenie nr 56/2008 w sprawie dokonania zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr.1 na wyborach w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.
 23. Zarządzenie nr 57/2008 w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Cisna w 2008 r.
 24. Zarządzenie nr 58/2008 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
 25. Zarządzenie nr 59/2008 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.
 26. Zarządzenie nr 60/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2008 roku.
 27. Zarządzenie nr 61/2008 w sprawie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych przez Gminę Cisna.
 28. Zarządzenie nr 62/2008 w sprawie finansowania odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej w ramach dotacji usunięcie skutków klęsk żywiołowych.
 29. Zarządzenie nr 63/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 r.
 30. Zarządzenie nr 64/2008 w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 31. Zarządzenie nr 65/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego.
 32. Zarządzenie nr 66/2008 w sprawie powołania komisji do odbioru robót odbudowy instruktywniej drogowo-mostowej finansowanych na ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 33. Zarządzenie nr 67/2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Cisna.
 34. Zarządzenie nr 68/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu oferowanego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę wyciągu i tras zjazdowych położonej w miejscowości Wetlina, gmina Cisna
 35. Zarządzenie nr 69/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych w miejscowości Smerek z ujęcia wody w Smereku.
 36. Zarządzenie nr 70/2008 w sprawie przeprowadzania rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Cisna za rok 2008.
 37. Zarządzenie nr 71/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej przeprowadzenia ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego.
 38. Zarządzenie nr 72/2008 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenu Gminy Cisna.
 39. Zarządzenie nr 73/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzenie 1m3 ścieków sanitarnych-bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Wetlina.
 40. Zarządzenie nr 74/2008 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzenie 1 m3 ścieków sanitarnych-bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Cisna.
 41. Zarządzenie nr 75/2008 w sprawie ustalenia stawki transportowej w zakresie opróżniania szamb komunalnych samochodem asenizacyjnym.