MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2017
Liczba odwiedzin kategorii: 560 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2017 rok.
 2. Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku
 3. Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 4. Zarządzenie Nr 101/2017 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Cisna z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Cisna w 2017 roku
 5. Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji.
 6. Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku
 7. Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku
 8. Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia stawki zaliczkowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze z ujęcia wody w Majdanie
 9. Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki za doprowadzanie 1m3 ścieków sanitarnych - bytowych do kanalizacji w miejscowości Smerek.
 10. Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kalnicy.
 11. Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cisna.
 12. Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 13. Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych rocznych stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących w zasobie Gminy Cisna obowiązujących w roku 2017.
 14. Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 15. Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 16. Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Cisna gry obronnej organów kierowania powiatu leskiego połączoną z epizodem praktycznym działania służb.
 17. Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 18. Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 19. Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 20. Zarządzenie nr 118/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 21. Zarządzenie nr 119/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 22. Zarządzenie nr 120/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 23. Zarządzenie nr 121/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
 24. Zarządzenie nr 122/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Urzędu Gminy Cisna.
 25. Zarządzenie nr 123/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 26. Zarządzenie nr 124/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 27. Zarządzenie nr 125/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 28. Zarządzenie nr 126/2017 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i przynależne do nich pomieszczenia gospodarcze stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Cisna.