MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2018
Liczba odwiedzin kategorii: 478 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto"
 2. Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Cisna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2018 rok.
 3. Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2018 r. w spawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 4. Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 5. Zarządzenie Nr 131/2018 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Cisna z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Cisna w 2018 roku.
 6. Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 7. Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 8. Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
 9. Zarządzenie Nr 138/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyeliminowania zagrożeń dla mieszkańców i środowiska.
 10. Zarządzenie Nr 139/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisna.
 11. Zarządzenie Nr 140/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Cisna.
 12. Zarządzenie Nr 141/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Cisna.
 13. Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 14. Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 r.