MENU
WxDZE BUD浩T
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSΣGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2017
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2016
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2015
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2013
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2012
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2011
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUD浩T GMINY
OGΜSZENIA
NIERUCHOMO列I
KONSULTACJE SPOΒCZNE
ZARZ.ZENIA
UCHWAΧ
Uchwa造 2008
Uchwa造 2009
Uchwa造 2010
Uchwa造 2011
Uchwa造 2012
Uchwa造 2013
Uchwa造 2014
Uchwa造 2015
Uchwa造 2016
Uchwa造 2017
Uchwa造 2018
Uchwa造 2019
OCHRONA 吐ODOWISKA
WYBORY SAMORZ.OWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZ.OWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOST襾NY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwa造 2009
Liczba odwiedzin kategorii: 1075 
 
Za陰czniki:

 1. Uchwa豉 Nr XXVI/125/2009 zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie Statutu Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Cisnej.
 2. Uchwa豉 Nr XXVI/126/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 3. Uchwa豉 Nr XXVI/127/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na przed逝瞠nie dzier瘸wy nieruchomo軼i.
 4. Uchwa豉 Nr XXVI/128/2009 w sprawie przyj璚ia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Cisna na lata 2009-1015.
 5. Uchwa豉 Nr XXVI/129/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego.
 6. Uchwa豉 Nr XXVI/130/2009 w sprawie udzielenia por璚zenia kredytu zaci庵ni皻ego przez SP ZOZ w Lesku.
 7. Uchwa豉 Nr XXVI/131/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2009 roku
 8. Uchwa豉 Nr XXVI/132/2009 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysoko軼i diet.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania bud瞠tu gminy Cisna za 2008 rok.
 10. Uchwa豉 Nr XXVII/133/2009 w sprawie udzielenia absolutorium W鎩towi Gminy Cisna za rok 2008.
 11. Uchwa豉 Nr XXVII/134/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie.
 12. Uchwa豉 Nr XXVII/135/2009 w sprawie uchwalenia plan闚 pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Bud瞠tu i Finans闚, Komisji ds. Rolnictwa, Le郾ictwa, Ochrony 鈔odowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Socjalnych, O鈍iaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 13. Uchwa豉 Nr XXVII/136/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 14. Uchwa豉 Nr XXVII/137/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 15. Uchwa豉 Nr XXVII/138/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 16. Uchwa豉 Nr XXVII/139/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 17. Uchwa豉 Nr XXVII/140/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 18. Uchwa豉 Nr XXVII/141/2009 w sprawie ustalenia wysoko軼i ekwiwalentu pieni篹nego dla cz這nk闚 OSP bior帷ych udzia w dzia豉niach ratowniczych lub szkole po瘸rniczych.
 19. Uchwa豉 Nr XXVII/142/2009 w sprawie op豉t za us逝gi w szkolnych schroniskach m這dzie穎wych, dla kt鏎ych organem prowadz帷ym jest Gmina Cisna.
 20. Uchwa豉 Nr XXVII/143/2009 w sprawie wyst徙ienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomo軼i na rzecz mienia komunalnego.
 21. Uchwa豉 Nr XXVIII/144/2009 w sprawie regulaminu okre郵aj帷ego wysoko軼i dodatk闚 i innych sk豉dnik闚 wynagrodzenia nauczycieli oraz szczeg馧owych warunk闚 ich przyznawania, a tak瞠 wysoko軼i, szczeg馧owe zasady przyznawania i wyp豉cania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 22. Uchwa豉 Nr XXVIII/145/2009 w sprawie przyj璚ia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Cisna na lata 2009-2015.
 23. Uchwa豉 Nr XXVIII/146/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy miejscowo軼i Wetlina na lata 2008-2015"
 24. Uchwa豉 Nr XXVIII/147/2009 w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z dna rzeki w granicach powszechnego korzystania z w鏚 na terenie Gminy Cisna w roku 2009.
 25. Uchwa豉 Nr XXVIII/148/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 26. Uchwa豉 Nr XXVIII/149/2009 zmieniaj帷 uchwa喚 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 27. Uchwa豉 Nr XXVIII/150/2009 w sprawie sprzeda篡 nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 28. Uchwa豉 Nr XXVIII/151/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na odst徙ienia od obowi您ku przetargowego wydzier瘸wienia nieruchomo軼i.
 29. Uchwa豉 Nr XXVIII/152/2009 w sprawie zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego.
 30. Uchwa豉 Nr XXVIII/153/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2009 roku.
 31. Uchwa豉 Nr XXVIII/154/2009 w sprawie nie wyra瞠nia zgody na wyodr瑿nienie w bud瞠cie gminy 鈔odk闚 stanowi帷ych fundusz so貫cki.
 32. Uchwa豉 Nr XXIX/155/2009 w sprawie Strategii Rozwi您ywania Problem闚 Spo貫cznych dla Gminy Cisna na lata 2009-2015.
 33. Uchwa豉 Nr XXiX/156/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2009 roku.
 34. Uchwa豉 Nr XXIX/157/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne.
 35. Uchwa豉 Nr XXIX/158/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 36. Uchwa豉 Nr XXIX/159/2009 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Wiejskie O鈔odki Rozwoju Dziecka w gminach: Cisna , Lesko, Koma鎍za i Tyrawa Wo這ska" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
 37. Uchwa豉 Nr XXIX/160/2009 w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z dna rzeki w granicach powszechnego korzystania z w鏚 na terenie Gminy Cisna w roku 2009.
 38. Uchwa豉 Nr XXX/161/20zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Cisnej.
 39. Uchwa豉 Nr XXX/162/2009 w sprawie przyj璚ia Statutu Zwi您ku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
 40. Uchwa豉 Nr XXX/163/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na przed逝瞠nie dzier瘸wy nieruchomo軼i.
 41. Uchwa豉 Nr XXX/164/20zmieniaj帷 uchwa喚 NR XXVI/129/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego.
 42. Uchwa豉 Nr XXX/165/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego.
 43. Uchwa豉 Nr XXX/166/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2009 roku.
 44. Uchwa豉 Nr XXXI/167/2009 zmieniaj帷y uchwa喚 w sprawie op豉ty miejscowej i wysoko軼i stawek op豉ty miejscowej oraz trybu jej pobierania.
 45. Uchwa豉 Nr XXXI/168/2009 w sprawie okre郵enia wysoko軼i stawek podatku od nieruchomo軼i na terenie gminy.
 46. Uchwa豉 Nr XXXI/169/2009 w sprawie ustalenia wysoko軼i dziennych stawek op豉ty targowej i trybu jej poboru.
 47. Uchwa豉 Nr XXXI/170/2009 w sprawie okre郵enia wysoko軼i stawek podatku od 鈔odk闚 transportowych.
 48. Uchwa豉 Nr XXXI/171/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na odst徙ienie od obowi您ku przetargowego trybu wydzier瘸wienia nieruchomo軼i.
 49. Uchwa豉 Nr XXXI/172/2009 zmieniaj帷ej Wieloletni Program Inwestycji Gminy Cisna na lata 2009-2015.
 50. Uchwa豉 Nr XXXI/173/2009 w sprawie przyst徙ienia Gminy Cisna do Lokalnej Grupy Rybackiej "STARZAWA" z siedzib w Stubnie.
 51. Uchwa豉 Nr XXXI/174/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2009 roku.
 52. Uchwa豉 Nr XXXI/175/2009 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej.
 53. Uchwa豉 Nr XXXII/176/2009 w sprawie uchylenia Uchwa造 Nr XXVI/130/2009 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 12 marca 2009 r. dot. udzielenia por璚zenia kredytu zaci庵ni皻ego przez SPZOZ w Lesku.
 54. Uchwa豉 Nr XXXII/177/2009 w sprawie zaci庵ni璚ia zobowi您ania przez W鎩ta Gminy Wykraczaj帷ego poza rok bud瞠towy 2009.
 55. Uchwa豉 Nr XXXII/178/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w roku 2009 roku.
 56. Uchwa豉 bud瞠towa Nr XXXII/179/2009
 57. Uchwa豉 Nr XXXII/180/2009 w sprawie przyj璚ia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania problem闚 Alkoholowych.
 58. Uchwa豉 Nr XXXII/181/2009 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzia豉nia Narkomanii.
 59. Uchwa豉 Nr XXXII/182/2009 w sprawie przyst徙ienia Gminy Cisna do realizacji projektu: "Modernizacja systemu zapobiegania i zwalczania zagro瞠 poprzez wzmocnienia zasob闚 sprz皻owych w Powiecie Leskim"